Abdulkadir Geylani Sözleri

Abdülkadir Geylani sözleri bunları bilmek ve söylemek isteyen kişiler tarafından özellikle sorulur. Abdülkadir Geylani Sünni Hanbeli bir Sufi olupEl-Baz El-Eşheb, Kutb-i Azm ve Sultan-ul-evliya dahil pek çok lakapları yer almaktadır.

Kendisi 1077 senesinde Gilan Eyaleti, Neyf köyünde doğmuş olup; 1166 yılında 88-89 yaşlarında iken  Bağdat’da vefat etmiştir. Buraya 1095 senesinde gitmiş olup; tanınmış alimlerden dersler alınmıştır. Böylece tasavvuf, fıkıh ve hadis eğitimini ilerletmiştir. Eserleri arasında,

 • El Gunye Li-Talibi Tariki’l Hak
 • Mektubat
 • Cilaü’l-hâtır min kelami Şeyh Abdilkadir
 • Sırrü’l-esrâr ve mazharü’lenvar
 • Akıdetü’l-Bazi’l-eşheb
 • El-Fethu’r-rabbânî ve’l-feyzü’r-rahmani
 • Fütûhu’l-gayb
 • El-Füyuzatü’r-rabbâniyye fî evradi’l-Kadiriyye

Dahil pek çok eser vardır. Bunun yanı sıra Abdülkadir Geylani sözleri de ayrıca mevcuttur.

Abdulkadir Geylani Sözleri
Abdulkadir Geylani Sözleri

Abdulkadir Geylani Hikmetli Sözler

Birçok kişi Abdülkadir Geylani hikmetli sözler neler merak etmektedir. Bu kapsamda bilmek ve söylemek isteyebileceğiniz pek çok söz vardır. Bunların arasında şunlar da yer almaktadır:

 • Kalp Kitap ve Sünnete göre amel ederse kurbiyet kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin Allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür.
 • Allah’ın muhabbetinde samimi olan ne ayıp işitir ne de kulağına ayıp gider.
 • Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.
 • Müminin âdeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.
 • Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz.
 • İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.
 • Tasavvuf yolu zahirî ve batınî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fâni olmayı gerektirir.
 • Yerini bilmeyene kader yerini öğretir.

Tüm bunlar Abdülkadir Geylani sözleri neler kapsamında bilinmek istenecek sözler arasındadır.

Abdulkadir Geylani Sözleri Kısa

Abdülkadir Geylani sözleri kısa ya da uzun şekilde bulunabilir. Ancak özelikle kısa olanlar daha kolay ezberleyebilmek için aranır. Yukarıdakilerin dışında aşağıda olan sözleri de bu kapsamda bilmeniz tavsiye edilir:

 • Dünya bir topluluğa ahiret bir topluluğa, Hak’da bir topluluğa aittir.
 • İnsanlar arasında zenginle fakir ayırımı yapan kurtuluşa eremez.
 • Bidayet sıkıntıdır nihayet ise sükûn.
 • Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir.
 • Züht ve tevhidi sağlam olan kişi halkın elini ve varlığını görmez. Allah’tan başka veren ve üstün kılan görmez.
 • Her çeşit hayır Allah katında, her çeşit şer de başkalarının yanındadır.
 • Sıddık gözünün güneş ve ayın değil Allah’ın nuruyla bakar.
 • Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan bakiyi unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir
 • Batın bilgisi, seninle Rabbin arasındaki ışıktır.
 • Zahir ilimleri görünen kısmın ışığıdır. Batın ilimleri ise görünmeyen kısmın.
OKU:   Arkadan Konuşanlara Söz

Abdülkadir Geylani sözleri uzun ya da kısa arıyorsanız tüm bunları bilmeniz tavsiye edilir. Bunlar gün içerisine farklı durumlarda ve zamanlarda kolaylıkla söylenebilir.

Oyla post

Yorum yapın

betwinner
ofis taşımacılığı - wp cache - sarı kedi isimleri